ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΩΝ

Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις και τις απαιτούμενες ώρες θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων για την απόκτηση
​(ή την επέκταση) των διπλωμάτων όλων των κατηγοριών.
 
Κατηγορία Διπλώματος:
Μηχανή

1. Μοτοποδήλατο - ΑΜ
Άδεια οδήγησης για μοτοποδήλατα και τετράκυκλα ελαφριού τύπου, έως και 50cc, με μέγιστη ταχύτητα 45 χιλιόμετρα την ώρα.
Κατώτατο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι τα 16 έτη, ενώ είναι υποχρεωτική η δήλωση από τους γονείς του ανήλικου. 
Μη κάτοχοι διπλώματος (Ώρες) Κάτοχοι Διπλώματος (Ώρες)
Θεωρητικά Μαθήματα 31 11
Πρακτικά Μαθήματα 14 14
2. Μοτοσυκλέτα - Α1
Άδεια οδήγησης για μοτοσυκλέτες max:125cm3, & 15kw ή max: 0,1kw/kg και τρίκυκλα, max: 15kw. Κατώτατο όριο ηλικίας
​για την απόκτησή του είναι τα 18 έτη. Το δίπλωμα αυτό δίνει τη δυνατότητα οδήγησης οχήματος με απόδοση έως και 11kw. 
Μη κάτοχοι διπλώματος (Ώρες) Κάτοχοι Διπλώματος B (Ώρες) Κάτοχοι Διπλώματος AM (Ώρες)
Θεωρητικά Μαθήματα 31 11 2 (χωρίς εξέταση)
Πρακτικά Μαθήματα 14 14 7
3. Μοτοσυκλέτα - Α2
Άδεια οδήγησης για μοτοσυκλέτες max: 35kw, max: 0,2kw/kg. Κατώτατο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι τα 20 έτη.
​Το δίπλωμα αυτό δίνει τη δυνατότητα οδήγησης οχήματος με απόδοση έως και 35kw. 
Μη κάτοχοι διπλώματος (Ώρες) Κάτοχοι Διπλώματος B (Ώρες) Κάτοχοι Διπλώματος AM, Α1 (Ώρες)
Θεωρητικά Μαθήματα 31 11 2 (χωρίς εξέταση)
Πρακτικά Μαθήματα 14 14 7
4. Μοτοσυκλέτα - Α
Άδεια οδήγησης για μοτοσυκλέτες κάθε κυβισμού. Κατώτατο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι τα 24 έτη. Σε περίπτωση
​που είστε κάτοχος διπλώματος Α2 για περισσότερα από 2 χρόνια, το κατώτατο όριο ηλικίας μειώνεται στα 22 έτη. 
Μη κάτοχοι διπλώματος (Ώρες) Κάτοχοι Διπλώματος (Ώρες) Κάτοχοι Διπλώματος AM, Α1, Α2 (Ώρες)
Θεωρητικά Μαθήματα 31 11 2 (χωρίς εξέταση)
Πρακτικά Μαθήματα 14 14 7

Αυτοκίνητο
 
1. Αυτοκίνητο - Β
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αυτοκίνητα έως και 3500kg, με μέγιστο όριο 8 επιβατών και τον οδηγό. Το δίπλωμα τύπου
​Β επιτρέπει και ρυμουλκούμενο έως και 750kg, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό βάρος δεν υπερβαίνει τα 4250kg. 
Μη κάτοχοι διπλώματος (Ώρες) Επέκταση Διπλώματος (Ώρες)
Θεωρητικά Μαθήματα 20 0
Πρακτικά Μαθήματα 25 18
2. Αυτοκίνητο - ΒΕ
Η κατηγορία αυτή επιτρέπει την οδήγηση αυτοκινήτου, με ρυμουλκούμενο που δεν ξεπερνά τα 3500kg.
Για να το αποκτήσετε, απαιτείται η συμπλήρωση του 18ου έτους και η απόκτηση διπλώματος κατηγορίας Β.
Μη κάτοχοι διπλώματος (Ώρες) Επέκταση Διπλώματος C ή D, σε BE (Ώρες)
Θεωρητικά Μαθήματα 0 0
Πρακτικά Μαθήματα 7 7

Φορτηγό
 
1. Φορτηγό - C1
Αυτή η κατηγορία καλύπτει οχήματα min: 3500kg έως max:7500kg, με ρυμουλκούμενο έως max:750kg. Οι επιβάτες του οχήματος
​μπορούν να είναι max: 8+1 άτομα μαζί με τον οδηγό. Για να το αποκτήσετε, απαιτείται η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας σας.
Μη κάτοχοι διπλώματος (Ώρες) Επέκταση Διπλώματος D1 ή D, σε C1 (Ώρες)
Θεωρητικά Μαθήματα 15 6
Πρακτικά Μαθήματα 15 6
2. Φορτηγό - C1E
Αυτή η κατηγορία καλύπτει συζευγμένα οχήματα. Το έλκον φορτηγό κατηγορίας C μπορεί να φέρει ρυμουλκούμενο
​που υπερβαίνει τα 750kg. Για να το αποκτήσετε,  απαιτείται η συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας σας. 
Επέκταση Διπλώματος C σε C1E (Ώρες)
Θεωρητικά Μαθήματα 0
Πρακτικά Μαθήματα 18
3. Φορτηγό - C
Αυτή η κατηγορία καλύπτει οχήματα min: 3500kg με ρυμουλκούμενο έως max: 750kg. Οι επιβάτες του οχήματος μπορούν
​να είναι max: 8+1 άτομα, μαζί με τον οδηγό. Για να το αποκτήσετε, απαιτείται η συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας σας. 
Μη κάτοχοι διπλώματος (Ώρες) Κάτοχοι Διπλώματος (Ώρες)
Θεωρητικά Μαθήματα 6 2
Πρακτικά Μαθήματα 15 6
4. Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) Φορτηγού
Το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας πιστοποιεί την επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση του οδηγού
​και τη δυνατότητά του να οδηγεί οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων και φορτηγά κατηγορίας Γ1, Γ1 & Ε, Γ, Γ & Ε. 
Π.Ε.Ι. Αρχικής Επιμόρφωσης (Ώρες) Π.Ε.Ι. Περιοδικής Επιμόρφωσης (Ώρες)
Θεωρητικά Μαθήματα - 35
Πρακτικά Μαθήματα - -

Λεωφορείο

1. Λεωφορείο - D1
Αυτή η κατηγορία διπλώματος επιτρέπει την οδήγηση ρυμουλκούμενου έως 750kg και τη μεταφορά άνω των 8 επιβατών,
​εκτός του οδηγού. Για να το αποκτήσετε,  απαιτείται η συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας σας. 
Επέκταση Διπλώματος Β σε C (Ώρες) Επέκταση Διπλώματος C1 ή D1 σε C (Ώρες)
Θεωρητικά Μαθήματα 2 6
Πρακτικά Μαθήματα 15 6
2. Λεωφορείο - D1E
Αυτή η κατηγορία διπλώματος επιτρέπει την κυκλοφορία συζευγμένων οχημάτων,
με έλκον όχημα τύπου C και ρυμουλκούμενο άνω των 750kg.

Μη κάτοχοι διπλώματος (Ώρες)
Θεωρητικά Μαθήματα 0
Πρακτικά Μαθήματα 8
3. Λεωφορείο - D
Αυτή η κατηγορία διπλώματος επιτρέπει την οδήγηση ρυμουλκούμενου έως 750kg και τη μεταφορά
​άνω των 8 επιβατών, εκτός του οδηγού. Για να το αποκτήσετε,  απαιτείται η συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας σας. 
Επέκταση Διπλώματος Β σε C (Ώρες) Επέκταση Διπλώματος C1 ή D1 σε C (Ώρες)
Θεωρητικά Μαθήματα 2 6
Πρακτικά Μαθήματα 15 6
4. Π.Ε.Ι. Λεωφορείου 
Το πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας πιστοποιεί την επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση
​του οδηγού και τη δυνατότητα οδήγησης οχημάτων μεταφοράς επιβατών Δ1, Δ1 & Ε, Δ, Δ & Ε.
Π.Ε.Ι. Αρχικής Επιμόρφωσης (Ώρες) Π.Ε.Ι. Περιοδικής Επιμόρφωσης (Ώρες)
Θεωρητικά Μαθήματα - 35
Πρακτικά Μαθήματα - -
Νταλίκα CE & DE
Η κατηγορία CE & DΕ δίνει τη δυνατότητα οδήγησης όλων των συζευγμένων οχημάτων, με έλκον όχημα τύπου C
και ρυμουλκούμενο που ξεπερνά τα 750kg. Για να το αποκτήσετε, απαιτείται η συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας σας. 
Επέκταση Διπλώματος C σε CE & D σε DE (Ώρες)
Θεωρητικά Μαθήματα 0
Πρακτικά Μαθήματα 8
Τροχόσπιτο - BE 
Η κατηγορία αυτή επιτρέπει την οδήγηση αυτοκινήτου με ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, σκάφος ή βαρύ τρέιλερ. Δίνεται η δυνατότητα οδήγησης συζευγμένων οχημάτων, που αποτελούνται από ένα αυτοκίνητο και ένα ρυμουλκούμενο, μέγιστου βάρους 3500kg. Για να το αποκτήσετε, απαιτείται η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας σας και η κατοχή διπλώματος Β κατηγορίας. 
Μη κάτοχοι διπλώματος (Ώρες) Κάτοχοι Διπλώματος (Ώρες)
Θεωρητικά Μαθήματα 0 0
Πρακτικά Μαθήματα 7 7
Ταξί
Πρόκειται για οχήματα δημόσιας μεταφοράς και, κατά κύριο λόγο, για επιβατηγά αυτοκίνητα. Διαφέρουν από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ως προς το ότι ο επιβάτης μεταφέρεται στον ακριβή προορισμό του, καθώς και στο ότι δεν ακολουθούν συγκεκριμένη διαδρομή.
Η απόκτηση διπλώματος οδήγησης ταξί απαιτεί τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας σας, την κατοχή διπλώματος κατηγορίας
​Β για περισσότερα από δύο χρόνια και τη γνώση της ελληνικής γλώσσας.