ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Η Σχολή μας συνεργάζεται με τον Μπακανδρίκο Γεώργιο, πιστοποιημένο Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών, κάτοχο τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας από το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Πατρών, με εμπειρία που μεταφράζεται σε πορεία στην εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών, όλων των τύπων οχημάτων από το 2004, τόσο ως ελεύθερος επαγγελματίας του χώρου, όσο και έχοντας συνεργαστεί στο παρελθόν και με ετέρους συναδέλφους. Είναι καλός γνώστης του αντικειμένου της εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και κυρίως, της ψυχολογίας του υποψήφιου οδηγού του οχήματος, των φοβιών του και του τρόπου υπέρβασης αυτών.
Ο Δημακόπουλος Παναγιώτης, πιστοποιημένος εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών και κάτοχος τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας, αποφοίτησε αριστούχος το 2005 από το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Πατρών. Το Μάιο του 2006, στο εξεταστικό κέντρο Θεσσαλονίκης, τελείωσε με επιτυχία και ως αριστούχος της δοκιμασίας όλων των εκπαιδευτικών οχημάτων. Το Δεκέμβριο του 2006 ίδρυσε στην Πάτρα στην οδό Κολοκοτρώνη 60 - 62, την πρώτη Σχολή Οδηγών και Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης. Η ηρεμία, η υπευθυνότητα, η συνέπεια και η αγάπη του για την οδηγητική παιδεία, τον έφερε στην 1η θέση της προτίμησής σας!