ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε αναλυτικά τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις διάφορες κατηγορίες διπλωμάτων. 
 
ΜΟΤΟ
image-140509-DΑΥΤΟΝΑ 50 CC (AM - ΑΥΤΟΜΑΤΟ).jpg?1426076163070
50 CC DΑΥΤΟΝΑ
(AM - ΑΥΤΟΜΑΤΟ)
image-140510-HONDA CBF 125CC (A1 - ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ).jpg?1426076288627
125 CC HONDA CBF
(A1 - ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ) 

image-140512-BEVERLY 400 CC (A2 - AYTOMATO).jpg?1426076372425
400 CC BEVERLY
​(A2 - AYTOMATO)

image-140514-HONDA CBF 600CC (A).jpg?1426076458408
600 CC HONDA CBF (A) 
(Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης) Κατηγορία ΑΜ: Μοτοποδήλατα & ελαφρά τετράκυκλα ->
Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά

(Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης) Κατηγορία Α1: Μοτοσυκλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3 & μέγιστης ισχύος
11 Kw (14,75 hp) ->
Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά

(Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης) Κατηγορία A2: Μοτοσυκλέτες μέγιστης ισχύος
​35 kW (46,94 hp) ->
Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά

(Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης) Κατηγορία A: Μοτοσυκλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος/βάρους
​ή κυβισμού ->
Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
image-140501-1.ekpeydeysi-odigon.jpg?1426077213482
2 MERCEDES A CLASS
​(B ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ)

(Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης) Κατηγορία Β: Επιβατικά έως 9 θέσεων & φορτηγά έως 3500 kgr (M.B.) -> Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά​


ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
image-140501-1.ekpeydeysi-odigon.jpg?1426077213482
(Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης Κατηγορίας Β) Κατηγορία C1 (έως 7500 kgr): Φορτηγά έως 7500 kgr μ.β. -> Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά

image-140501-1.ekpeydeysi-odigon.jpg?1426077213482
(Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης Κατηγορίας Β) Κατηγορία C (χωρίς όριο): Φορτηγά από 3501 kgr & έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος -> Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά ​

image-140501-1.ekpeydeysi-odigon.jpg?1426077213482
(Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης Κατηγορίας Β) Κατηγορία D (χωρίς όριο) ή D1: Λεωφορεία Οχήματα -> Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά

image-140501-1.ekpeydeysi-odigon.jpg?1426077213482
Κατηγορία BE ή Β96: Επιβατικά έως 9 θέσεων & φορτηγά
​έως 3500 kgr ->
Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά

image-140501-1.ekpeydeysi-odigon.jpg?1426077213482
Κατηγορία CE: Φορτηγά από 3501 kgr & έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος -> Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά

image-140501-1.ekpeydeysi-odigon.jpg?1426077213482
Κατηγορία DΕ: Λεωφορεία αρθρωτά ->
Προϋποθέσεις & δικαιολογητικά